Vakcíny nie sú vražedné nástroje

Článok informuje o vakcíne, ktorá mala spôsobiť úmrtie 36 detí. Článok sa však odvoláva na 10 rokov staré dáta, ktoré autor zároveň zle vyčítal. Nahlásených úmrtí bolo 13, a to z celkového počtu 3 až 12 miliónov očkovaných. Ani jedno z týchto úmrtí sa nenastalo na Slovensku. Článok zároveň celkom opomína, že spomínaná vakcína chráni pred šiestimi chorobami, ako napríklad detská obrna či záškrt, ktoré pred existenciou očkovania mrzačili a zabíjali milióny detí po celom svete. Na Slovensku sa práve vďaka dostupnému očkovaniu dnes už takmer vôbec nevyskytujú.

Keď šarlatán dezinterpretuje dáta

Portál Bádateľ patrí do top 10 najtoxickejších stránok slovenského online priestoru. Projekt Konspiratori.sk ho hodnotí číslom 9.6/10, pričom 10 je najhoršia dosiahnuteľná hodnota.

Stránka Bádateľ je prevádzkovaná človekom, ktorý zavádza o svojom vzdelaní a podvádza štát na daniach. Stránka sa zároveň neštíti publikácie nepravdivých informácií a neozdrojovaných nebezpečných “medicínskych” rád, skrz ktoré profituje na reklamách na výživové doplnky. 

Hlavný zdroj informácií, na ktorý sa článok odvoláva, je dokument od “Initiative Citoyenne – Liberté vaccinale”, čo je belgické občianske združenie, vystupujúce proti očkovaniu. Nevieme, kto za ním stojí a či vôbec má vo svojich radoch lekárov a odborníkov s relevantnou kvalifikáciou v oblasti medicíny. 

Dokument tohto združenia primárne čerpá z oficiálnej správy farmaceutickej spoločnosti GSK, ktorá spomínanú vakcínu Infanrix hexa vyrába. Primárny zdroj informácií je teda kvalitný, no ako píšeme v ďalšej sekcii, autor s ním nedokáže adekvátne pracovať a násilne prekrúca oficiálne dáta tak, aby sa mu hodili do príbehu o “zlých farmaceutických firmách”.

Čísla bez kontextu a nejedna nepravda

Spomínaná oficiálna správa farmaceutickej firmy GSK analyzuje dáta o vakcíne Infanrix hexa medzi októbrom 2009 a októbrom 2011. Ako píše Bádateľ, za toto obdobie bolo skutočne nahlásených 1 742 prípadov problematickej reakcie na vakcínu (viď str. 62). 

Správa tiež uvádza, že počet týchto prípadov zrejme predstavuje len 14.16% problematických reakcií (viď str. 62) – v takom prípade mohlo byť všetkých negatívnych reakcií za dané obdobie okolo 12 302. 

Čo však článok Bádateľa neuvádza je, z akého celkového počtu podaných vakcín bol počet zlých reakcií. Správa GSK špecifikuje, že za dané obdobie bola vakcína Infanrix hexa podaná celkovo 3 – 12 miliónom ľudí (viď str. 56-57). (GSK má informácie o predaných kusoch vakcíny, tá však môže byť jednotlivcovi podaná v 1 až 4 dávkach – preto je interval očkovaných ľudí taký veľký.). Vážnejšiu negatívnu reakciu na túto vakcínu malo teda nanajvýš 0.004% očkovaných (ak rátame s najnižším možným počtom očkovaných a najvyšším odhadovaným počtom negatívnych reakcií). Zároveň ani jeden negatívny prípad nebol nahlásený na Slovensku (viď str. 63).

Článok od Bádateľa však nie len zavádza tým, že neuvádza čísla do kontextu, ale poskytuje aj celkom nepravdivé informácie. Autor napríklad píše, že v dôsledku podania vakcíny za dané obdobie zahynulo 36 pacientov; oficiálna správa však uvádza 13 (viď str. 65). Rovnako nie je pravda, že by GSK o úmrtiach “vôbec neinformoval”, ako to tvrdí Bádateľ. GSK pravidelne informuje Európsku agentúru pre lieky (European Medicines Agency) o svojej aktivite a pôsobení vakcín.

Zároveň platí, že k takzvaným spontánnym úmrtiam u detí – o ktorých píše správa GSK a na ktorú sa Bádateľ sprostredkovane odvoláva – žiaľ dochádza bez ohľadu na očkovanie. Správa GSK dokonca ukazuje, že počet takýchto spontánnych úmrtí u najmenších detí zaočkovaných vakcínou Infanrix Hexa je nižší, než u detí nezaočkovaných (viď str. 249). Plašenie o vakcíne vraždiacej deti je teda zcestné. 

Bádateľ zároveň vôbec neuvádza, čo vlastne vakcína Infanrix hexa je a proti čomu deti chráni, len ju démonizuje pomocou nesprávnych a prekrútených dát.

V skutočnosti Infanrix hexa chráni deti pred šiestimi chorobami – záškrt, čierny kašeľ, tetanus, hepatitída B, detská obrna a haemophilius influenza B. Tieto choroby boli pred existenciou očkovacej látky zodpovedné za omnoho väčší počet úmrtí a zdravotných problémov, než akákoľvek vakcína. Vďaka očkovaniu však zo Slovenska (takmer) celkom vymizli (viď str. 31-38).

Napríklad sme u nás nemali jediný nový prípad detskej obrny od roku 1960, vďaka povinnému očkovaniu spustenému roku 1957. Záškrt bol na Slovensku podobne eliminovaný roku 1969.

Vo svete vidíme podobný priebeh.

Celkovo, bolo medzi rokmi 2000 a 2017 odvrátených 13 miliónov prípadov detskej obrny, a výskyt choroby sa svetovo znížil o 99% vďaka vakcinácii.

Podobne, počet úmrtí na tetanus sa medzi rokmi 1990 a 2017 znížil o 88%, opäť prevažne vďaka rozšíreniu očkovacích programov. Pri každej jednej chorobe s existujúcou vakcínou vidíme rovnaký trend.

Vynález očkovania je jedným z najdôležitejších výdobytkov modernej medicíny, ktorý každoročne zachraňuje milióny ľudí od príšerných chorôb a zbytočných úmrtí. Áno, vakcíny môžu spôsobiť negatívnu reakciu tela, avšak tá nastane u malého počtu pacientov, ktorý sa nedá porovnať s počtami ľudí, ktoré vakcíny zachránia. (Viď napr. spomínaná hexavakcína, ktorá podľa dát vyvolala negatívnu reakciu u maximálne 0.004% pacientov, zatiaľ čo chráni pred šiestimi chorobami, ktoré boli pred očkovaním zodpovedné za milióny úmrtí).

Falošná 10-rokov stará “senzácia”, ktorá manipuluje čitateľa

Článok je písaný slušným, čitateľným jazykom, a nehrá sa na odborný príspevok. Na druhej strane je však citeľne predpojatý – autor využíva nepravdivé informácie a manipuluje s faktami tak, aby mu zapadli do vopred vytvoreného názoru. 

V žiadnom prípade sa nejedná o objektívny, vyvážený článok na tému očkovania, ktorý by čitateľovi ponúkol priestor utvoriť si na vec vlastný názor. Naopak, Bádateľ podsúva čitateľom prevažne nepravdivý, cielene manipulovaný plátok.

Jedna z manipulačných techník, ktorú autor využíva, je známa ako red herring”, teda úmyselné zameranie sa na menej dôležitý bod javu, s cieľom odvrátiť pozornosť od jeho pravej podstaty. Rovnako vidíme aj techniku “cherry-picking” – výber informácií, ktoré potvrdzujú jeden pohľad na vec a ignorujú druhú stranu. Obe manipulačné techniky sa nesú celým článkom, ktorý informuje len o negatívach očkovania, a vôbec nespomína markantné pozitíva – ako milióny zachránených životov či lepšiu imunitu, ktoré odborná vakcinácia nevyvrátiteľne prináša

Nadpis článku by sa dal označiť za zavádzajúci clickbait, keďže vyznieva, akoby daná vakcína spôsobila úmrtia na Slovensku, nie celosvetovo. To, že nadpis píše o 10 rokov starých dátach, ktoré sú dokonca nesprávne (úmrtí bolo 13, nie 36, ako sme písali vyššie), mu tiež nepridáva na hodnote.

Záver

Článok bol uverejnený na jednom z najhorších slovenských webov, ktorý riadi daňový podvodník bez lekárskeho vzdelania, a ktorý je známy publikáciou nepravdivých informácií o ľudskom zdraví. Tento článok nie je výnimkou. Miesto poskytnutia objektívneho pohľadu na vakcináciu sa sústredí na marginálne problémy s očkovaním, a silene démonizuje farmaceutické spoločnosti.

Celkové hodnotenie redakcie: 1,9/7


Autor analýzy: Katarína Kondrótová

Editori: Matej Spišák, Peter Dubóczi

Close