Vojtěch Filip nevníma kriticky aktivity Ruska a Číny voči ČR

Článok prináša mierne upravený facebookový status predsedu Komunistickej strany Čiech a Moravy (KSČM), Vojtěcha Filipa. Ide o reakciu na nedávne správy o nemiestnych požiadavkách prezidenta Miloša Zemana voči Bezpečnostnej informačnej službe (BIS). Zeman požadoval mená ruských špiónov pôsobiacich v ČR, ale aj informácie o operáciách, ktorých sa účastnia. Filip zistenia BIS spochybňuje a prichádza s tvrdeniami o prítomnosti západných špiónov v ČR. Tieto tvrdenia však ničím nepodložil a preto vyznievajú nanajvýš nedôveryhodne. Napriek tomu je jeho status prevzatý nekriticky, bez akejkoľvek spätnej väzby autora článku.

Vojtěch Filip a Sputnik ako vysnívaná dvojica?

Predmetný článok priniesla česká lokalizácia portálu Sputnik bez uvedenia mena autora. Projekt Konšpirátori.sk, obsahujúci verejnú databázu stránok so sporným obsahom, ohodnotil Sputnik známkou 8.4/10. Sputnik je tak stránkou, od ktorej sú odrádzaní inzerenti. Ako sme si ukázali aj v predchádzajúcom debunku, viaceré tradičné médiá a projekty dlhodobo informujú o Sputniku ako o prokremeľskej mediálnej agentúre.

Článok Sputniku nekriticky preberá facebookový status predsedu KSČM, Vojtěcha Filipa. Filip v minulosti vyvolal kontroverzie pre jeho kondolenciu pri úmrtí Kim Čong-ila.

Kontroverzným sa stal aj výrok podpredsedu KSČM Stanislava Grospiča o obsadení Československa v roku 1968, ktoré podľa neho nebolo okupáciou. KSČM historicky nadväzuje na činnosť KSČ a je stranou, na ktorej podporu je odkázaná druhá vláda Andreja Babiša. Napokon, bez nej by ani nevznikla. Článok Sputniku odkazuje na Filipov status, viaceré články Sputniku a na článok spravodajského serveru Českého rozhlasu iROZHLAS.cz. Pre vyššie uvedené skutočnosti pôsobí tento článok nedôveryhodným dojmom.

Ruské tajné služby a stredná Európa

Na kontrast s nami analyzovaným článkom sa zameriame na nedávne vyjadrenia riaditeľa Slovenskej informačnej služby (SIS), Vladimíra Pčolinského (VP), ktorý bol hosťom moderátora Michala Kovačiča (MK) v relácii Na telo PLUS. Tento diel relácie  bol zverejnený 19. novembra 2020.

24:24-25:45

MK: “Okrem médií zaujímajú ruských členov tajných služieb aj nejaké iné oblasti na Slovensku?”

VP: “No, zaujíma ich veľa oblastí. Ich primárne zaujímajú kontakty. Kontakty na predstaviteľov štátnej správy, na ústavných činiteľov. V tomto sú obzvlášť zraniteľnou skupinou poslanci Národnej rady, pretože tí majú častokrát potrebu sa stretnúť s každým diplomatom, ktorý sa im ozve. Ďalej ich zaujímajú predstavitelia akademickej obce a študenti, pretože tam môžu získavať nové kontakty a vplyv na mladých ľudí. Dôležitou témou sú pre nich utajované skutočnosti, ktoré súvisia s obranyschopnosťou Slovenskej republiky, zahraničnou politikou, vnútorná štruktúra našich bezpečnostných zložiek, informácie zo spravodajských služieb, jadrová energia, keďže ešte stále staviame Jadrovú elektráreň Mochovce. Ďalším predmetom záujmu sú práva duševného vlastníctva a vyspelé technológie, know-how, energetická bezpečnosť, kritická infraštruktúra, jej stav a ochrana. Čiže majú veľké záujmy.”

25:54-26:37

MK: “Prečo by malo Rusko zaujímať nejaké 5,5-miliónové Slovensko?”

VP: “Pretože stredná Európa bola roky dominantným alebo teritóriom pod dominanciou Sovietskeho zväzu. A zároveň stredná Európa, tak ako ju dneska vidíme, keď si pozrieme čo sa deje u susedov, nie je práve najsilnejším prvkom Európskej únie a ani Severoatlantickej aliancie. A vždy reťaz, pevnosť reťaze sa posudzuje podľa najslabších ohniviek. To znamená, že preto Rusi venujú takúto pozornosť strednej Európe. Nielen nám, ale aj Čechom.”

Svet podľa Vojtěcha Filipa

Vojtěch Filip nám naopak ponúka falošný pohľad na vec, kedy stavia prítomnosť členov západných tajných služieb v ČR na úroveň prítomnosti členov tretích strán, v tomto prípade Ruska a Číny. So západnými tajnými službami pritom máme spojenectvá vo vojenskej sfére na úrovni NATO a EÚ, no s tretími stranami takéto spojenectvá nemáme.

“Takže diskutujme o tom, či u nás pôsobia ruskí a čínski špióni, ale aj o tom, či sú tu so špiónskym poslaním ľudia napríklad z USA, Veľkej Británie, či z Turecka alebo Saudskej Arábie a iných krajín, vrátane ďalších členských štátov NATO.”

Článok sa sčasti opiera o fakticky overiteľné informácie, no dominujú mu tvrdenia Vojtěcha Filipa o prítomnosti členov západných tajných služieb v ČR. Ani napriek závažnosti týchto tvrdení ich Filip ničím nepodložil. Jeho tvrdenia ale protirečia aj so správou BIS za rok 2019. Domnievame sa preto, že je prítomnosť západných špiónov v ČR iba Filipovým výmyslom.

Vojtěch Filip a manipulačné techniky

“Určite to má svoj dôvod – do úvahy pripadajú dva. Buď u nás skutočne žiadni agenti zo západu nepôsobia, alebo si ich tak nejako nevšímame, pretože západ je predsa kamarát.”

Filip v tejto časti využíva manipulačné techniky vynútený kompromis a dva mínusy robia plus.

Vynútený kompromis je také tvrdenie, podľa ktorého musí byť konečná odpoveď nájdená v kompromise medzi dvoma stanoviskami. Dva mínusy robia plus je tvrdenie, podľa ktorého jedno zlo ospravedlňuje ďalšie. Filip sa týmito technikami snaží odvrátiť pozornosť čitateľa od hrozby ruských a čínskych aktivít v ČR. Tieto aktivity sú pritom predmetom správ BIS za rok 2018 a za rok 2019.

“Druhú možnosť považujem za prakticky istú, ale politikom a úradníkom, ktorí ignorujú u nás pôsobiacich západných agentov, by som pripomenul ústavný sľub a odporučil minimálne ďalšie štúdium a spýtal by som sa ich, či nejde o zradu našich národných záujmov.”

Argumentum ad hominem ad hoc je ďalšou manipulačnou technikou, ktorú Filip využíva. Je to tvrdenie, že oponentov argument je neplatný, pretože oponent má osobný záujem na tom, aby bol platný.

V niektorých prípadoch môže ísť o hyperbolu či úplnú absurditu. V tejto časti je osobným záujmom zrada národných záujmov ČR. Pritom Filip problematiku národných záujmov ČR chápe v rovine absolútnej suverenity ČR, čo v súčasnosti ani nie je možné dosiahnuť. A to pre členstvo ako sú NATO, EÚ, OSN. Môžeme tu spozorovať aj úplnú absurditu, pretože Filip odkazuje svojim oponentom, aby sa dovzdelali.

“Opakujem, že kto verí, že tu nemáme žiadnych špiónov zo západu, je neskutočne naivný. Kto pripúšťa, že tu sú, ale nevadí mu to, je zradca národných záujmov. Obe skupiny by mali vedieť, že tí, ktorí k nám posielajú špiónov, nie sú v skutočnosti naivní.”

Poslednou manipulačnou technikou, na ktorú sa zameriame, je kognitívna slepá škvrna. Predstavuje neschopnosť identifikovať vlastné chybné myslenie. Jednotlivci si všímajú kognitívne skreslenia u iných viac, než u seba. Filip vo vyššie uvedenom príklade zdôrazňuje vlastné presvedčenie o prítomnosti západných špiónov v ČR. Na omyle môžu byť iba jeho oponenti, nie on sám. Ruské a čínske nepriateľské operácie sú pritom pomenované aj v aktuálnych správach BIS a SIS. A tu sa dostávame k problematike tzv. hybridných hrozieb. Ich nástrojmi môžu byť  dezinformačné kampane, propaganda, ekonomické aktivity či kybernetické útoky. Na viaceré takéto aktivity zo strany Ruska a Číny poukázal Vladimír Pčolinský nielen vo vyššie spomínanom rozhovore pre Na telo PLUS, ale aj v rozhovore pre Denník N.

Záver

Článok nekriticky preberá nedôveryhodne pôsobiaci facebookový status  predsedu KSČM, Vojtěcha Filipa. Prítomnosť ruských a čínskych špiónov v ČR je Filipom spochybňovaná a namiesto nej sa snaží upriamiť pozornosť na prítomnosť západných špiónov v ČR. Najväčším problémom Filipových tvrdení je ale skutočnosť, že tvrdenia o prítomnosti západných špiónov v ČR ničím nepodložil. Sú pritom závažné, pretože obviňujú spojenecké štáty ČR z nepriateľských operácií voči ČR. Článok využíva viaceré manipulačné techniky.

Celkové hodnotenie redakcie: 1,7/7


Autor analýzy: Branislav Jamriška

Editori: Michaela Ružičková, Peter Dubóczi

Close