Výsledkom štúdie CDC nie je tvrdenie, že nositelia rúšok majú väčšiu pravdepodobnosť nákazy vírusom COVID-19

Príspevok na portáli Zem&Vek navodzuje prostredníctvom chybnej dezinterpretácie štúdie od CDC (Centrum pre kontrolu a prevenciu chorôb), národného inštitútu verejného zdravia v USA patriaceho pod ministerstvo zdravotníctva a sociálnych služieb, dojem, že nosenie rúšok spôsobuje vyššiu šancu nákazy koronavírusom.

Konšpiračná klasika

Článok bol uverejnený na portáli Zem&Vek, pre ktorý je charakteristické publikovanie článkov, zväčša obsahujúcich konšpiračné teórie, prekrúcanie faktov a zaujatosť. Portál konšpirátori.sk ohodnotil stránku zemavek.sk známkou 9,5 z 10.

Príspevok odkazuje na štúdiu inštitútu CDC (Centrum pre kontrolu a prevenciu chorôb) a fact-checking od agentúry Reuters venujúci sa vysvetleniu tejto štúdie. Problémom nie sú zdroje, ale ich absolútna dezinterpretácia zo strany autorky článku na portáli Zem&Vek.

Dezinterpretácia hodnovernej štúdie

Autorka článku hneď na úvod mylne interpretuje štúdiu a klamlivo cituje. Uvádza:  „Štúdia CDC ukazuje, že ľudia, ktorí nosili rúška sústavne, mali 85% pravdepodobnosť nákazy a tí, ktorí rúška nenosili, prípadne ich nosili zriedka, mali 4% pravdepodobnosť nákazy.“ Týmto navodzuje dojem, že nosenie rúšok spôsobuje väčšiu pravdepodobnosť nákazy koronavírusom.

Správa analyzovala 314 symptomatických dospelých osôb, ktoré dostali pozitívne a negatívne výsledky. Z 314 osôb malo 154 pozitívny test, tí sú v štúdii vedení ako “case patients“, ďalších 160 osôb, ktoré boli testované negatívne, sú uvádzané ako “control patients“.

Pre lepšie pochopenie štúdie je dôležité uviesť, že síce 70,6% pozitívnych pacientov uviedlo, že rúško nosili vždy, ale taktiež ešte vyššie percento predstavujú negatívni pacienti, ktorí neboli vírusom infikovaní a uviedli, že taktiež nosili rúška. V prípade negatívnych prípadov ide o hodnotu 74,2%, čo naznačuje, že nosenie rúšok im mohlo pomôcť sa ochrániť pred vírusom.

Dôležitým aspektom pre lepšiu interpretáciu štúdie je uviesť dôvod, prečo sú obe percentá také vysoké. Väčšina účastníkov štúdie, 72% (226 z 314), uviedlo, že rúška nosili vždy. Na druhej strane, iba 11 pacientov v štúdii uviedlo, že nikdy nenosilo rúško. To znamená, že percento osôb, ktoré malo pozitívny test a nikdy nenosili rúško bolo zaručene nízke. Konkrétne ide o hodnotu 3,9%, v porovnaní s 3,1% osôb, ktoré mali test negatívny.

Autorka  taktiež odkazuje na článok z Reuters, ktorý uvádza nasledovné: „Je pravda, že 85% ľudí v štúdii, ktorí mali pozitívny test na koronavírus, údajne nosili masku nepretržite alebo veľmi často.V tomto prípade je dôležité uviesť nie len A, ale aj B, ktoré článok uvádza. Reuters hneď za touto vetou dopĺňajú fakt, že úroveň nosenia masky bola vysoká, dokonca vyššia (88,7%) aj u ľudí, u ktorých vírus nezachytili.

Samotné centrum prostredníctvom twitteru hneď upozornilo, že interpretácia, ktorá poukazuje na vyššiu infikovanosť u nositeľov rúšok v porovnaní s osobami, ktoré rúška nenosia, je nesprávna.

Wesley Self, jeden z autorov štúdie, uviedol, že centrum si nie je vedomé toho, že by údaje zo štúdie dokazovali vyššie riziko nákazy COVID-19 pri nosení rúšok.

Predmetom štúdie od CDC je zistenie, že zloženie masky pred jedlom na verejnosti prináša vysokú mieru pravdepodobnosti nákazy koronavírusom. Výskumníci chceli poukázať na to, že aj pre tých, ktorí rúško nosia vždy, existujú aktivity vo verejnom priestranstve, pri ktorých sa rúška nedajú nosiť (jedenie, pitie) a hrozí im pri nich možnosť nákazy.

Vyberieme len to, čo sa nám hodí

Autorka článku sa snaží prostredníctvom dezinterpretácie vplyvnej štúdie  navodiť dojem relevancie. Článok má za cieľ pretlačiť myšlienku, že nosenie rúšok zapríčiňuje vyššie percento nákazy koronavírusom. Audiovizuálnu stránku tvorí ilustračný obrázok a screenshot tabuľky zo štúdie, čo má tiež zvyšovať dôveryhodnosť.

Autorka článku premietla dezinterpretáciu rovno do titulky príspevku, ktorý je možné hodnotiť ako clickbait. Samotné jadro článku obsahuje klamlivé citácie zo štúdie a dezinterpretáciu výsledkov. V článku je veľmi výrazná metóda cherry-picking. Autorka selektuje argumenty, ktoré potvrdzujú len jeden pohľad na vec a ignorujú ostatné argumenty a informácie, ktoré sú s týmto pohľadom v rozpore.

Záver

Štúdia od CDC reálne potvrdzuje účinnosť nosenia rúšok pri spomaľovaní šírenia koronavírusu. Tvrdenia, ktoré správa CDC ukazuje, že nosenie rúšok zvyšuje pravdepodobnosť nákazy vírusom COVID-19 je demagógia a klamstvo, ktoré prostredníctvom dezinterpretácie relevantnej štúdie a zdrojov šíri portál Zem a Vek. 

Celkové hodnotenie redakcie: 3/7


Autor analýzy: Martin Nociar

Editori: Michaela Ružičková, Peter Dubóczi

Close