Z incidentu v Hong Kongu k podnecovaniu nenávisti

Článok obsahuje video, zobrazujúce incident v Hong Kongu, počas ktorého došlo k násilnej roztržke medzi skupinami ľudí. Text sa snaží evokovať negatívne emócie a podnecuje k nenávisti namierenej voči inej rase, resp. národnosti. 

Virálne video naše každodenné

Článok je spolu s odkazom na video publikovaný na portáli megazprávy.cz Podľa platformy manipulatori.cz ide o médium, ktoré preberá informácie zo stránok ako breitbart.com alebo summit.com. Jedná sa teda o vysoko neseriózny zdroj uverejňujúci predovšetkým ultrapravicové konšpirácie, ale aj iné dezinformačné správy.

Keďže jediným zdrojom, na ktorý článok odkazuje, je videozáznam, túto kategóriu hodnotíme vysoko negatívne.

Propaganda v plnej kráse

Originálne video, na ktoré odkazuje článok, bolo uverejnené dňa 13.2.2017 na YouTube kanáli používateľa NrxZionistLibertarian. Po krátkej dobe sa stalo virálnym. Dnes má viac ako milión zhliadnutí a tisícky nenávistných komentárov namierených proti moslimom.

Video zobrazuje aspoň troch mužov neázijského pôvodu, ktorí sa hádajú s väčšou skupinou Aziatov v metre. Hádka onedlho nato prerastie do fyzického násilia vo vnútri a neskôr aj vonku na nástupišti. 

Podľa dostupných informácií k tomuto útoku došlo dňa 1.2.2017 v Hong Kongu na stanici Tsim Sha Tsui.

Toto video môžeme nájsť na viacerých dezinformačných weboch (viď napr. tu alebo tu) a v informačnom priestore koluje viac ako tri roky.

Keďže článok, ani video neobsahujú žiadne faktograficky overiteľné informácie, hodnotíme túto kategóriu neutrálne.

“Migrantov tu v Európe nechceme!”

Titulok „Muslimové v Hongkongu obtěžovali místní dívky. Dostali lekci, na kterou nezapomenou“ možno považovať za clickbait.

Jeho zámerom je vyvolať v čitateľovi negatívne, ba až nenávistné pocity voči moslimom. Samotný článok obsahuje len minimum textu a odkazuje na priložené video. 

Video má silný emocionálny náboj a priam núti pozorovateľa k antipatii voči “zlým” moslimom a “dobrým” Aziatom.

Ide o typický príklad stereotypizácie a snahu o vykreslenie čierno-bielej reality. Okrem toho, v komentároch možno badať tzv. efekt rozbehnutého vlaku – tisíce komentárov, ktoré zastáva majorita preberajú všetci ďalej.

Video by samo osebe nepôsobilo tak problematicky, pokiaľ by nebolo umocnené prehlásením v článku, ak by sa podobný scenár odohral u nás v Európe, dozaista by sa jednalo o rasizmus.

Autor na tomto mieste zveličuje dramatizovaním, keďže porovnáva neporovnateľné. Situácia v Čínskom Hong Kongu je diametrálne odlišná v porovnaní s našou a ide skôr o ojedinelý úkaz než rutinu. 

V naratíve článku nepriamo pôsobia ultrapravicové až extrémistické názory, hoci nevyslovené. Paralely s podobne zmýšľajúcimi politikmi u nás, resp. v Európe, sú hmatateľné. 

Keďže samotné video nie je podvrh, resp. hoax, hodnotíme túto kategóriu skôr negatívne.

Záver

Video síce je vo svojej podstate autentické, no článok, ktorý naň odkazuje neposkytuje celý obraz, zamlčiava dôležité informácie, pričom poukazuje iba na detaily, ktoré sa hodia do žiadaného vnímania sveta a neobjektívne prezentuje názory jednej strany. Popri tom vo veľkej miere apeluje na emócie čitateľa a využíva prvky dezinformačného naratívu namiereného proti určitej skupine ľudí.

Celkové hodnotenie redakcie: 2,2/7


Autor analýzy: Tomáš Horeháj

Editori: Matej Spišák, Peter Dubóczi

Close