Pomoc Česku od EÚ a NATO nie je propaganda

Česká Poslanecká snemovňa schválila návrh na pobyt zahraničných vojenských zdravotníkov na území Českej republiky. Malo by ísť o personál zo štátov EÚ a NATO, pričom ČR už dostalo ponuku z USA, ktoré by mohli poskytnúť 28 zdravotníkov. Článok tento krok kritizuje a pochybuje, že by mohol zahraničný personál pri riešení krízy významne pomôcť. Namiesto toho by sa vraj mala česká vláda zamerať na pomoc zo strany rodených Čechov pracujúcich v zahraničí.

Zlý Západ

Článok bol vydaný českou „verziou“ spravodajstva Sputnik. Ide o lokálnu odnož ruskej štátnej spravodajskej agentúry, na ktorej sú pravidelne uverejňované články zamerané proti Západu – mimo iné aj proti EÚ a NATO – a vyzdvihujúce Rusko ako primárneho garanta bezpečnosti v Strednej Európe. Vďaka propagandistickému charakteru má tento web podľa projektu konspiratori.sk hodnotenie 8.4, a teda sa jedná o veľmi nedôveryhodný zdroj.

Článok stavia aj na rozhovore s poslankyňou Monikou Jarošovou, ktorá je na kandidátke strany SPD. Strana je vo všeobecnosti známa negatívnym postojom voči západným organizáciám a požiadavkou odchodu ČR z EÚ. Pani poslankyňa nie je výnimkou. Na Facebooku je členkou skupín vyzdvihujúcich Rusko a osočujúcich Západ napríklad “Chceme pryč z NATO a EU – Rusko je náš opravdový přítel,” “Rusko – záruka míru a naši svobody” a “Podpořme referendum o vystoupení ČR z EU” – a verejne na svojom profile útočí na liberálne hodnoty.

S ohľadom na cieľ článku je pochopiteľné, prečo bol rozhovor s pani poslankyňou použitý. V kontexte jej predchádzajúcich vyjadrení je zrejmé aj to, že sa nejedná o dôveryhodný zdroj. Jediným pozitívom by mohlo byť, že pred tým, ako získala mandát poslankyne, pracovala v nemocničnom prostredí ako zdravotná sestra – článok sa však netýka liečby COVIDu a jej skúsenosti na hodnote článku až tak nepridávajú.

Nespokojnosť v akomkoľvek prípade

Z pohľadu predstavenia informácií sa článok drží faktickosti, avšak aj tu sa nájde zopár chýb.

V prvom rade je nutné poukázať na fakt, že tento plán ešte nie je plne odsúhlasený. Aj keď ho odsúhlasila vláda aj Poslanecká snemovňa, ešte chýba súhlas Senátu, ktorý sa k jeho posudku ešte nedostal. Plán tak nie je možné pokladať za stopercentne istý.

Ďalej autorka poukazuje na to, že nie je uvedená finančná čiastka, s ktorou by sa Česko muselo pri plnení plánu vysporiadať. Pýta sa, či bude musieť štát zaplatiť zahraničnú pomoc a koľko to občanov bude stáť. Autorka článku aj poslankyňa Jarošová však na oplátku predstavili vlastný ideálny scenár – pozvanie českých doktorov pracujúcich v zahraničí a vyplatenie plnej sumy, ktorú majú na výplatnej páske. To, že by sa mohlo jednať o rovnakú sumu ako v prípade zahraničných vojakov, ktorý sa navyše už ponúkli, článok nespomína.

Kľúčová je časť, ktorá celý plán označuje ako propagandistický krok NATO a USA. Tento bod sumarizuje celý text. Podľa autorky má plán iba dokázať, že členstvo v NATO má zmysel a že NATO pomáha pri riešení krízy. Problém je však ten, že sa nemusí ani jednať o propagandu – celá myšlienka tohto kroku je naozaj to, že NATO chce pomôcť. Snaha o pomoc sa nemusí automaticky rovnať propagande, čo by si autorka a pani poslankyňa možno vzali k srdcu v prípade, že by pomoc ponúklo Rusko. Samozrejme, keby NATO neposkytlo nijakú pomoc, tak by ho bolo možné kritizovať zase za to, že nič nerobí a že členstvo v ňom nemá zmysel.

Patriotizmus pre každého

Vstup do textu tvorí clickbaitový nadpis – síce zodpovedá obsahu článku, avšak vynechal veľmi podstatnú informáciu.

Na pomoc má totiž prísť vojenský zdravotnícky personál, nie vojenské sily. To článok neujasňuje a oznamuje, že prídu ozbrojené sily.

Snaží sa tiež v obyvateľoch podnietiť regresívne nacionalistické myšlienky. Poslankyňa Jarošová v článku oznamuje, že by nielen preferovala pomoc českých doktorov pracujúcich v zahraničí, ale že by ju dokonca aj očakávala z ich vlastnej iniciatívy. Podľa nej je predsa zjavné, komu by mali doktori primárne pomôcť – bez ohľadu na ich súčasné umiestnenie, povinnosti a pracovné vyťaženie, ktoré je vysoké všade.

Poslankyňa navyše prirovnáva pobyt cudzích vojenských lekárov k okupačným silám. Keďže má podľa nej Česká republika v sebe zakorenenú nedôveru voči cudzím vojskám, tak by sa nemalo Česko na pomoc zo zahraničia spoliehať. Okrem toho, že porovnať pomoc v čase pandémie s okupáciou zo strany Tretej ríše alebo ZSSR je pritiahnuté za vlasy, tak maximálny počet 300 doktorov naozaj nie je možné pokladať za okupačnú silu.

Vojenská pomoc

Použitá vizuálna pomôcka je v rámci článku neutrálna. Zobrazuje amerických vojakov, čo jasne odkazuje na ponuku USA o poskytnutí personálu. Obrázok však nezobrazuje fakt, že sa má jednať o vojenských zdravotníkov a nie o regulárnych vojakov.

Záver

Hoci článok začína pomerne nádejne a predstavuje faktické informácie, tak veľmi skoro podľahne niekoľkým negatívnym faktorom. Tým viditeľne pomáha neobjektívnosť nielen poslankyne, ale aj portálu, na ktorom je zverejnený. Text sa náhle obracia na kritiku Západu a velebenie národných myšlienok a pomoci, ktorú by mal v rámci národnostnej spolupatričnosti poskytnúť každý. Síce sa jedná o peknú ideu, ktorá by mohla byť v ideálnom svete skutočne naplniteľná, tak nie je možné sa jej držať nasilu, dokonca za cenu odmietnutia pomoci z iných strán.

Celkové hodnotenie redakcie: 2,2/7


Autor analýzy: Marián Maraffko

Editori: Michaela Ružičková, Peter Dubóczi

Close