Západ a Putin - konečne spolu ako obete dezinformačnej scény?

Štefan Harabin v príspevku na svojej facebookovej stránke zdieľal článok o „finálnej fáze“ zavedenia Nového svetového poriadku (NWO) v Európe. Článok predstavuje údajné slová a názor ruského prezidenta, Vladimíra Putina, ktorý Európanov varuje pred zákerným plánom západných globalistov a miliardárov na čele s dynastiou Rotschildovcov – vytvorenie jednej svetovej vlády skrz… podporu radikálnych Islamistov v európskych štátoch?

Iba jeden z mnohých

Štefana Harabina ani jeho spoločensko-politické názory nie je nutné bližšie predstavovať. Jeho blog aj facebookový profil sú úľom protizápadných a pro-ruských článkov, v ktorých kritizuje všetko v čo on sám neverí. Akákoľvek forma globalizácie, nariadenia a rozhodnutia súčasnej vlády alebo EÚ, vzťahy Slovenska so Západom – toto všetko pán Harabin vníma ako bytostnú hrozbu pre slovenský národ bez toho, aby prihliadol na možné pozitíva. Naopak, netají sa orientáciou smerom na východ, k Rusku.

Samotný článok sa nachádza na portáli novín Podtatranský kuriér, kde prevládajú články veľmi podobné iným dezinformačným stránkam. Vysoký podiel tvoria konšpirácie o súčasnej vláde a o jej napojení na západných „zločincov.“ V mnohých z nich je spomínané NWO. V kontexte daného portálu je teda zrejmé, že sa nejedná o veľmi dôveryhodný a objektívny zdroj informácií. Rovnako ani história vyjadrení pána Harabina nedodáva pocit, že by sme sa na text nemali pozerať kriticky, keďže je zrejmé, že ho zdieľal iba preto, že sa hodí k jeho názorom. Najväčším problémom celého príspevku však nie je ani portál, ani pán Harabin – je ním prezident Putin.

Absolútna fabulácia

Problémom je presnejšie to, že Vladimír Putin bol k tomuto textu pridaný umelo. Článok sa vykresľuje ako predstavenie Putinových vlastných názorov. Dokonca sa tu mnohé vety a heslá objavujú vo forme citátov tak, ako ich mal sám Putin povedať. Vyzýva v nich, aby sa „občania postavili svojim pánom,“ že „Rusko nedovolí, aby bola Európa porazená a dehumanizovaná“ a varuje, že sa začala vojna. Nie je však doložený nijaký zdroj tohto prejavu, ani bližšie informácie k nemu.

Prejav nie je možné nikde ani vyhľadať a vyzerá to tak, že nijaký Putinov prejav o NWO v Európe v skutočnosti neexistuje.

NWO je v súčasnosti veľmi často využívaná fráza namierená nielen proti Západu, ale aj proti Rusku. Hoci sú častejšie šírené konšpirácie a názory o západných plánoch na NWO, realita je taká, že aj niektoré západné médiá spomínajú NWO a spájajú ho práve s Ruskom. Najčastejšie je však využívaná práve konšpirátormi, ktorí sa snažia vykresliť „svoj tábor“ ako ochrancov národa a ľudu proti „tým zlým.“ Niečo podobné je možné vidieť aj v debunkovanom článku, ktorý Rusko vyobrazuje ako šampióna národných hodnôt vis a vis globalizmu.

O to viac je zjavné, že Putin bol k článku pridaný iba z dôvodu zvelebenia Ruska a pridania „hodnoty“, najmä keď do úvahy vezmeme jeho predchádzajúce vyjadrenia k moslimom a k islamskému terorizmu.

Putin sa totiž k moslimskej otázke príliš nevyjadruje a dáva si veľký pozor na to, aby nevykresľoval všetkých moslimov ako možných extrémistov a teroristov. V rámci ruskej politiky to dáva zmysel – islam je v Rusku druhým najrozšírenejším náboženstvom a aj naďalej rastie, pričom v niekoľkých federálnych oblastiach prevláda práve moslimské obyvateľstvo.

Putin sa teda s moslimami snaží udržiavať dostatočne priateľské vzťahy. Takýto náhly obrat v rétorike a varovanie o radikálnosti a extrémizme moslimov je teda absolútne nezmyselný a podporuje fakt, že originálnym autorom týchto názorov vôbec nie je ruský prezident.

Bez zábran, bez hodnoty

Článok je v prvom rade postavený na lži. Nič nenasvedčuje tomu, že by dané vyjadrenia skutočne pochádzali od Putina – ani zdroje, ani nijaký precedens, podľa ktorého by tomu bolo možné uveriť. Keď si odmyslíme tento veľmi závažný etický prešľap, tak je v texte stále niekoľko dezinformačných nástrojov, ktoré mu na hodnote ešte viac uberajú.

Článok sa cielene snaží polarizovať spoločnosť predstavením problematiky „oni a my.“ Západ vykresľuje ako architektov najväčšieho podvodu a diabolského plánu, vďaka ktorému prídeme všetci o slobodu a národné hodnoty. Naopak, Rusko je tu doslovne pomenované ako obranca týchto hodnôt, ktorý sa nebude nečinne prizerať tomuto úpadku.

Táto snaha autora obhajovať tradičné hodnoty a brániť ich pred vonkajšími vplyvmi súvisiacimi s globalizáciou – v tomto prípade teda pred imigráciou – je príkladom regresívneho nacionalizmu. 

Hlavnými antagonistami argumentu sú elity na čele s Rothschildovcami a moslimskí migranti vo všeobecnosti. V prvom prípade sa jedná o argument ad hominem, teda cielený útok na človeka alebo skupinu. V prípade moslimov sa v podstate jedná o využitie stereotypu – keďže je islam natoľko odlišný od hodnôt väčšiny európskych štátov, tak má hroziť riziko radikalizácie a extrémizmu u každého z nich.

Pán Harabin sa navyše celý problém prirovnáva k vzniku USA, čím pridáva jemu charakteristickú prehnanú dramatizáciu. Podľa neho bude vznik „Spojených štátov európskych“ taktiež sprevádzať „vyhladenie pôvodného obyvateľstva.“ V tomto prípade sa už jedná skôr o nezdravé spojenie konšpirácie, dramatizácie a paranoje.

Záver

O vierohodnosti, objektivite a informačnej pravdivosti tohto článku nie je možné diskutovať – predstavuje polarizujúce informácie, využíva mnoho dezinformačných techník a nič nenasvedčuje tomu, že by názory v ňom skutočne pochádzali od Vladimíra Putina. Jedná sa o takmer dokonalý prototyp konšpiračného textu, ktorého autor sa pre podporu svojho názoru neštítil využiť akýkoľvek nástroj.

Celkové hodnotenie redakcie: 1/7


Autor analýzy: Marián Maraffko

Editori: Michaela Ružičková, Peter Dubóczi

Close