Zdieľanie služieb je podľa Zem&Vek dystópiou

Text publikoval Zem a vek, který je známý svou dezinformační aktivitou a šířením konspiračních teorií. Přestože se autor odkazuje přímo na zdroje WEF, využití informací v nich obsažených je zavádějící a konspirační. Celý text je konspirační teorie o snahách globálních elit ovládnout lidi a vzít jim základní svobody. Základem uvádí jako zdroj WEF, jež přišlo s vizí, jak transformovat světovou ekonomiku a společnost po následcích koronaviru. Autor však celou myšlenku úmyslně změnil a obrátil, aby vyvolal strach z vypočítavého omezování lidských svobod ze strany světových elit za účelem kompletní kontroly obyvatelstva. Touto konspirační teorií navazuje na další konspirační teorie v oblasti očkování, digitální měny, kontroly společnosti či globálního spiknutí. Autor využívá cherry-picking a konfirmační zkreslení s dalšími dezinformačními technikami s cílem šířit strach a nenávist.

Objektivní výzkum? Co to je?

Text je publikován portálem Zem a vek, který je měsíčním periodikem šířícím konspirační teorie, zavádějící informace, dezinformace a proruskou propagandu. Autor necituje přímo v textu a nelze tak poznat, které informace pocházejí z jakého zdroje, což ubírá na celkové důvěryhodnosti textu. Mezi zdroji, na které se článek odkazuje lze nalézt přímý odkaz na publikace a video pocházející od Světového ekonomického fóra (WEF), avšak autor úmyslně změnil celou myšlenku původních zdrojů, které se zabývají lepší budoucností, zatímco podle autora se jedná o snahy „globalistů“ o získání kontroly nad obyvatelstvem.

Dále uvádí článek publikovaný v časopise South Asia: Journal of South Asian Studies, který publikuje odborné vědecké články v oblasti Jižní Asie.

Poslední zdroj se odkazuje na článek ohledně zakladateli WEP Klausi Schwabovi publikovaném na portále Off Guardian, ve kterém je vykreslen jako fašista se snahou o vybudování totalitního světového řádu podobnému situaci v nacistickém Německu. Portal Off Guardian publikuje konspirační, pseudovědecké a prorusky orientované texty založené na nedůvěryhodných informacích.

„Globalisté jsou jen převlečení komunisté“

Autor prvotně fakticky informuje o WEF a jeho pravidelném zasedání. Na to však navazuje konspirační teorií, že program WEP s názvem „Great Reset“ je snahou o „trvalé omezování základních svobod a hromadného sledování ze strany vládnoucích orgánů.“ Dále uvádí, že celá odvětví jsou obětována na podporu nadstátních farmaceutických korporací, technologických gigantů, globálních řetězců apod. Toto jsou nepravdivé a zavádějící informace. Snahou této iniciativy je obměnit, vylepšit a adaptovat světový ekonomický systém do doby nových technologií a digitálního věku společně se snahou omezit nežádoucí dopady na životní prostředí.

Obdobně konspiračně využívá omezeních a „lockdownů“ spojených s koronavirem, které jsou podle článku zaváděny za účelem zničení menších rodinných firem, což je nepravdivé, jelikož omezení jsou přijímána za účelem ochrany veřejného zdraví a minimalizace úmrtnosti obyvatelstva spojené s koronavirem.

Článek využívá video WEF, jehož myšlenka je překroucena a zneužita proti autorům z WEF. Autor video interpretuje a vytrhává z kontextu, aby podpořil konspirační narativ o vypočítavém omezování lidských svobod a práv ze strany světových elit. Autorovo tvrzení, že WEF představuje „zbavení vlastnického práva po marxistickém vzoru“ je mylné, zavádějící a nepravdivé, jelikož WEF nic takové netvrdí. Přestože video zmiňuje, že lidí nic nevlastní, nejedná se o žádné nucené omezení vlastnického práva (ústavně chráněné právo), ale o vývoj společnosti a ekonomiky jako takové, která povede k této situaci. 

Text taktéž tvrdí, že „v krátkém videu na sociálních sítí WEF předpovídá, že do roku 2030 nebudete vlastnit nic a vedle přijímání migrantů máte být šťastní,“ což je zavádějící a nepřesné.

WEF uvádí svou prognózu, že lidé budou čím dál více věcí sdílet, aby omezili plýtvání přírodních zdrojů a celkového poškozování životního prostředí. Přijímání migrantů autor dodává pouze za účelem podněcování k nenávistí a přidání důvěryhodnosti své teorii, jelikož otázka migrace je v posledních letech více a více citlivější. 

Stejně je na tom tvrzení autora, že na videu při doručování zásilky dronem „nikde není žádný člověk, který by ho vyráběl nebo balil, tedy si můžeme být jistí, že neobsahuje zlé virusy a bakterie, protože i v roce 2030 bude zřejmě třeba strach vhodně přiživovat a šířit.“ V tomto ohledu se jedná opět o vymyšlenou fabulaci a konspirační teorii, že za koronavirem stojí světové elity, které ji využívají k ovládání společnosti. 

Hlavní myšlenky videa WEF (predikcích ohledně snah společnosti snížit negativní dopady lidského jednání na životní prostředí a vývoj světové ekonomiky) jsou kompletně překrouceny, aby se autorovi hodily do narativu článku a celkové konspirační teorie ohledně globálního spiknutí usilující o kontrolu obyvatelstva. 

„Berou nám svobodu!“

Celý text je založen na konspirační teorii, že iniciativa Great Reset pochází z rukou těch samých osob, které naplánovaly koronavirovou epidemii ve snaze získat kontrolu nad obyvatelstvem a omezovat základní svobody a práva lidí. Již samotný titulek je clickbaitem, který v sobě taktéž obsahuje odkaz na konspirační teorii a v závěru článku se autor odkazuje i na ostatní konspirační teorie (např. Očkování, digitální měny či globálně ovládaný svět).

Autor využívá argumentu šikmou plochou, kdy podle jeho tvrzení povedou aktuální vládní kroky společně s digitalizací k dominanci obyvatelstva pomocí strachu. Naopak je to právě autor, kdo šíří strach a nedůvěru mezi čtenáře apelováním na ochranu jejich svobody. Taktéž využívá konfirmační zkreslení a cherry-picking, jelikož veškeré informace vnímá a následně využívá podle svého prismatu založeného na konspiračních teoriích, což ostatně šíří dále mezi lidi.

S využitím rámcování pomocí neobjektivních, zavádějících informací vytržených z kontextu autor cílí převážně na lidi pohybující se v oblasti krajní pravice s dlouhodobou nedůvěrou ve stát. Cíleně vybrané zavádějící a nepravdivé informace autor využívá pro podpoření konspiračního narativu textu.

Text je taktéž polarizující díky využití nálepkování a generalizace v klasickém podání „my vs. oni“, kdy „oni“ jsou ty globalistické elity snažící se zničit naši společnost a „my“ představuje obyčejné, pracující lidi, kteří se musí bránit takovým snahám.

Obdobně nálepkuje iniciativu WEF jako „zbavení vlastnického práva po marxistickém vzoru“, čímž  ji asociuje a přirovnává k událostem v Sovětském svazu a dalších zemí komunistického bloku. Taktéž tím navozuje pocit strachu a ohrožení ústavně zaručených práv, které se „oni“ snaží omezit a vzít, aby mohli efektivněji kontrolovat společnost. V tomto ohledu narativ textu vyvolává pocit naléhavosti a potřebu zasáhnout dříve, než bude pozdě a naše svoboda bude omezena. 

Když už konspirace, tak pořádně 

Pro text je využit obrázek pocházející z portálu Collective-Evolution, který publikuje pseudovědecké a konspirativní texty, což je v souladu s celým článkem. Na obrázku lze vidět logo WEF společně s iniciativou The Great Reset a nadací Billa a Melindy Gatesových, kteří taktéž figurují v řadě konspiračních teorií (čipování lidí pomocí vakcíny na koronavirus). Obrázek je  tak vybrán přesně za účely zobrazení omezování svobod a snahy o kontrolu obyvatelstva.

Dalším audiovizuálním médiem je video pocházející přímo od WEF, na které se článek ostatně odkazuje. Video není nikterak upraveno, avšak informace v něm jsou využity proti samotnému WEF.

Závěr

Samotné zdroje textu jsou nekvalitní, dezinformační a konspirativní kromě odkazu na samotné WEF, které však autor využívá pro svůj narativ pomocí informací vytržených z kontextu. Celá myšlenky WEF videa a prognózy, na které se autor odkazuje, jsou kompletně a úmyslně překrouceny, aby se hodily do konspirativního narativu textu. Autor konspirativní teorií o globálním spiknutí navozuje pocit strachu a naléhavosti, že musíme zasáhnout vůči „globalistickým“ elitám, které kují pikle ve snaze získat kompletní kontrolu nad společností. Generalizace a vykreslování aktuálního stavu společnosti jako „my vs. oni“ využívá s cílem polarizovat společnost, což vede k šíření nepravdivých informací, nenávisti a strachu. Celý text využívá rámcování, což s pomocí zavádějících a nepravdivých informací následně ovlivňuje čtenáře a podsouvá důvěru v konspirační teorii o světovém spiknutí. 

Celkové hodnotenie redakcie: 1,6/7


Autor analýzy: Dominik Zachar

Editori: Michaela Ružičková, Peter Dubóczi

Close