Zmena priorít neznamená snahu o nastolenie policajného štátu

S pomalým poklesom úmrtnosti koronavírusu vo svete majú svetové vlády a elity prudko meniť rétoriku o hrozbe vírusu pre populáciu. Počet obetí na vírus má vraj nahradiť nový nástroj, ktorým je počet pozitívne testovaných a nakazených ľudí, ktorý na rozdiel od úmrtí neustále stúpa. Cieľ tohto zvratu je zjavný – snaha o potlačenie demokratických hodnôt, udržanie súčasných elít pri moci, a nastolenie policajného štátu v ktorom je ľudská sloboda potláčaná obmedzeniami a preventívnymi opatreniami. Aká je však realita?

Nezávislý portál

Článok je prekladom príspevku uvedenom na portáli OffGuardian. Jediným zásahom zo strany Zem & Vek je jedna poznámka redakcie, mimo toho je text obsahovo neupravený. OffGuardian sa oficiálne prezentuje ako platforma pre bývalých redaktorov The Guardian, ktorý odmietajú písať pre platformu obmedzovanú západnou cenzúrou a propagandou. 

Realita je však taká, že ani OffGuardian nie je platforma, ktorá by bola úplne slobodná od okov propagandy – tento portál je pravidelne využívaný pre pro-ruskú a anti-ukrajinskú propagandu a pre konšpiračné články.

Kým v oblasti odbornosti autorov nemá stránka najhoršie ohodnotenie, v kategórii konšpirácií sa približuje k horšej známke. V otázke dôveryhodnosti preto portálu vychádza zmiešané hodnotenie, ku ktorému by sa malo pristupovať s heslom „čítaj, ale preveruj.“

Článok na OffGuardian využíva dostatok zdrojov pre potvrdenie svojich názorov a predstavených faktov – i keď Zem & Vek pri ich prenesení do preloženého článku zlyhal a zo slovenského textu nie je možné tieto zdroje preštudovať a overiť si ich.

Skrášlená skutočnosť

Článok je až na pár prešľapov vo všeobecnosti faktický. Predstavuje vyhľadateľné informácie, ktoré sú v súlade s realitou. Úmrtnosť na koronavírus skutočne upadá, zatiaľ čo jeho infekčnosť po kratšej prestávke opätovne stúpa. Článok však neberie v úvahu jednu možnú príčinu pre tento nárast infekčnosti – uvoľňovanie opatrení, ktoré vytvorilo väčší priestor pre šírenie nového koronavírusu.

Aj tento nárast je však spochybňovaný s odkazom na údajnú nespoľahlivosť lekárskych testov, ktoré majú vydávať vysoké množstvo falošne pozitívnych výsledkov. V úvahu sú to však brané iba takzvané PCR testy, ktoré skúmajú prítomnosť protilátok.

Kým je pravda, že tieto testy sú vo všeobecnosti pomerne nespoľahlivé a neefektívne, tak iné súčasné diagnostické vyšetrenia sú údajne omnoho presnejšie a spoľahlivejšie pri správnom určení nakazených.

Výskumy indikujú skoro 100 percentnú spoľahlivosť testov pri diagnostikovaní infekcie – samozrejme však musia byť aplikované správne.

Jadrom textu je však takzvaná snaha o udržanie súčasného krízového stavu s cieľom potlačiť demokratické základy štátov a nastoliť policajný štát. Ako príklady sú uvedené napríklad parlamentné voľby na Novom Zélande, ktoré boli odložené o mesiac. Podľa autora tým bol zavedený nebezpečný precedens, vďaka ktorému budú môcť byť voľby odkladané na neurčito. V spojení s opatreniami a obmedzeniami sa má jednať o nevyvrátiteľný dôkaz o nastolení autoritatívnych vlád a totality. Hoci sme mohli podobný priebeh udalostí vidieť začiatkom apríla v Maďarsku, kedy bolo Viktorovi Orbánovi so zámienkou boja proti COVID-19 umožnené vládnuť s neobmedzenými právomocami na neurčitý čas, s Novým Zélandom to porovnávateľné nie je. Kým Maďarsko je podľa demokratického indexu považované za hybridný režim, Nový Zéland má známky úplnej demokracie, a dokonca zastáva štvrtú priečku medzi najvyspelejšími demokraciami. 

Očakávania toho, že sa prípad Maďarska bude opakovať naprieč celý svetom, sa teda pohybujú na úzkej čiare medzi špekuláciou a konšpiráciou. Jedná sa iba o vlastnú predpoveď, ktorú nie je možné ani potvrdiť, ani vyvrátiť.

Tvrdiť však, že koronavírus efektívne zablokuje demokraciu a slobodu, je neopodstatnené a ničím nepotvrdené.

Úprimne a zmierlivo

Autor textu mimo zopár nelichotivých asociácií a udelených titulov – ako napríklad „patrónka koronavírusu Jacinda Ardern“ – neobsahuje výrazne negatívne slovné nástroje. Fakticky a objektívne sú tu predstavené informácie a názory. V spojení s doloženými zdrojmi je zrejmé, že sa autor Kit Knightly na OffGuardian snažil úprimne predstaviť svoje myšlienky k súčasnej koronavírusovej situácii bez toho, aby sa musel znížiť k hanlivým pomenovaniam alebo k osobným útokom.

Zem & Vek do celého článku prispel iba jednou poznámkou redakcie – “Na Slovensku ešte svetový trend zjavne nezachytili a zaostali.” Je však maximálne paradoxné – a možno neprekvapivé, – že práve táto jedna poznámka v celom texte vyznieva ako najuštipačnejšia so známkami pasívnej agresie. 

Záver

Článku výrazne škodia dve veci – zmiešaná dôveryhodnosť portálu, na ktorom bol uverejnený, a prehnané tvrdenia o hrozbe slobody a demokracie. Mimo týchto bodov sa však jedná o faktický a emočne umiernený text. V prípade, že by sa autor vyvaroval hraniu sa s pojmami slobody a demokracie a ostal by oba v rovine skutočných faktov, tak by sa jednalo o článok, ktorému by vo svojej podstate nebolo čo vytknúť. Nanešťastie tomu tak však nie je a článok sa približuje skôr k názorovému textu než k objektívnej práci.

Celkové hodnotenie redakcie: 2,7/7


Autor analýzy: Marián Maraffko

Editori: Peter Dubóczi, Matej Spišák

Close